Klaps – bezradność rodziców

klapsNiejednokrotnie zastanawiamy się nad metodami wychowania. Niestety nadal większość rodziców ma przekonanie, że klaps rozwiąże wszystkie problemy, a między klapsem a przemocą jest diametralna różnica? Czy tak jest rzeczywiście?  Efektem dania dziecku klapsa nie jest wyłącznie wywołanie bólu ale przede wszystkim pokazanie dziecku, że jego wartość jest mniejsza. Wszak nikt z nas nie odważy się za pomocą klapsa karać dorosłego, partnera czy też współpracownika. Podkreślamy, że nie należy naruszać godności innych osób. Janusz Korczak zaznaczał, że nie ma dziecka jest człowiek, więc skoro nie uderzysz dorosłego nie należy stosować tej metody u dzieci.

W procesie socjalizacji dziecko uczy się zachowań, które wykorzystuje w dorosłym życiu. Jeżeli przez cały okres swego dzieciństwa doświadczało sytuacji, w których dorośli wymierzali mu karę w postaci klapsa sam będzie się odwoływał do tej metody.

Wymierzając dziecku klapsa wskazujemy na swoją bezsilność, niemożność poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją, brak pomysłu na rozwiązanie zaistniałego problemu. Ponieważ jesteśmy rodzicami, dorosłymi ludźmi mamy przewagę chociażby fizyczną nad naszym dzieckiem. Należy jednak pamiętać, że stan ten nie będzie trwał wiecznie. W pewnym okresie naszego życia role mogą się odwrócić. I to własnie my – rodzice – możemy stać się ofiarami naszych dzieci.

Jak wychowywać? Zanim wymierzysz klapsa zastanów się dlaczego Twoje dziecko zachowuje się tak a nie inaczej. Często dzieci nie są świadome konsekwencji swoich zachowań. Poznają świat, nieustannie doświadczają nowych rzeczy i eksperymentują z otaczającym ich światem. Nie wiedzą, że ich zachowanie może być niewłaściwe. Należy poświęcać czas na rozmowy z dzieckiem, wyjaśnianie i opisywanie konsekwencji pewnych zachowań. Niekiedy dziecko „nie słucha naszych próśb” i działa wbrew nim, gdyż poprzez swoje zachowanie próbuje zwrócić na siebie naszą uwagę. Warto zatem zastanowić się i przeanalizować w jakich sytuacjach pojawiają się niewłaściwe zachowania dziecka. Nie zastanawiajmy się nad tym czy wymierzyć klapsa pomyślmy o tym co takiego dzieje się w życiu naszego dziecka, że nie zawsze zachowuje się właściwie.

Comments are closed.