Posts Tagged ‘dzieci’

Temperatura odpowiednia dla dziecka

(1)_ baby-1178539_960_720 (385x256)Chcąc zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do rozwoju nie powinno się zapominać o tak kluczowym temacie jakim jest temperatura w pokoju malucha. Powietrze nie może być zbyt suche, a samą temperaturę powinno się utrzymywać na stałym poziomie. Dbałość o te szczegóły będzie skutkowała brakiem problemów z obniżoną odpornością i częstymi infekcjami.

Dziecko w wieku niemowlęcym, zaraz po urodzeniu dopiero uczy się odczuwać temperaturę inną niż w brzuchu matki. Z tego powodu powinno się dbać o to, żeby w pomieszczeniu nie było chłodno. Nie powinno być też więcej niż 23 stopnie. Continue reading “Temperatura odpowiednia dla dziecka” »

Przedszkole publiczne czy prywatne?

przedszkoleNie od dziś wiadomo, że wychowanie przedszkolne to fantastyczna alternatywa dla najmłodszych. Nie tylko uczy samodzielności, ale przez zabawy daje dziecku wszystko, czego potrzeba do stymulowania jego rozwoju i uczenia się, a także pozytywnie wpływa na rozwój umiejętności społecznych. Jednak chcąc zapisać dziecko do przedszkola trzeba mieć na uwadze fakt, że miejsc w przedszkolach publicznych może nie wystarczyć dla wszystkich dzieci. Pozostaje wówczas rozważyć przedszkole prywatne. Są też rodzice, którzy, niezależnie od miejsc w przedszkolu, od razu zastanawiają się, które przedszkole wybrać- prywatne czy publiczne. Spróbujmy porównać obydwie placówki.

Przedszkole publiczne
Po licznych zmianach, które objęły edukacje przedszkolną w 2013 roku, obecnie pobyt w przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny, a każda kolejna godzina to koszt w wysokości 1zł. Do tej kwoty należy dodać stawkę za wyżywienie. Tu są wahania w zależności od przedszkola, niemniej wynosi ona od 5 do około 8 zł za dzień. Zatem, zakładając ośmiogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu z wyżywieniem, trzeba liczyć się z kosztami około 250 zł miesięcznie. Oczywiście wszelkie zajęcia dodatkowe, wyprawka (pościel i piżama dla maluchów, kapcie, szczoteczka czy pasta), ubezpieczenie i komitet rodzicielski to zupełnie odrębne koszty i tu placówki ustalają je samodzielnie.

Przedszkole prywatne
Tu różnica w stawkach bywa olbrzymia. Wszystko zależy bowiem od miasta, a nawet dzielnicy, w której przedszkole się znajduje, faktu otrzymywania, lub nie, dofinansowania z urzędu gminy i jego wysokości, i czynników jak np. jakie zajęcia oferowane są, bądź nie, w ramach opłaty. Dlatego też rozważając ofertę przedszkoli prywatnych należy mieć na uwadze koszty nawet sięgające 1000 zł miesięcznie za pobyt dziecka w przedszkolu z wyżywieniem. Reszta opłat to już opłaty ustalone indywidualnie przez przedszkole. Oczywiście w przypadku przedszkoli prywatnych również należy pamiętać o wyprawce dla dziecka (kapcie, odzież na zmianę), piżamka a czasami także pościel. Przedszkola prywatne, nie wszystkie, ale warto na to zwrócić uwagę, pobierają tzw. wpisowe.

Reasumując powyższe widać istotną różnicą pomiędzy opłatami za przedszkole publiczne i za prywatne. Dlatego też przed podjęciem decyzji, które przedszkole wybrać dla dziecka należy rozważyć wszystkie czynniki za i przeciw, poznać dokładnie cennik placówek wraz z kosztami zajęć dodatkowych. Nie powinno, bowiem, mieć ogromnego znaczenia, gdzie nasze dziecko będzie realizowało edukację przedszkolną ważne, by w ogóle miało taką szansę. Program wychowania i podstawa programowa obowiązuje dokładnie taka sama w każdym przypadku.

Jak pomóc niepełnosprawnemu dziecku

dzieckoKażdy rodzic niepełnosprawnego dziecka ma świadomość, że rehabilitacja jest jedną z najważniejszych form leczenia. Prowadzona w sposób przemyślany i wykorzystujący maksimum możliwości znacząco polepsza komfort życia, a w niektórych przypadkach pozwala na samodzielne funkcjonowanie w dorosłości.

Niestety, wszyscy mamy świadomość jak kosztowne potrafi być wychowanie niepełnosprawnego dziecka. Rodzice często mają problem z zakupem podstawowych leków i środków czystości, rehabilitacja jest w tej sytuacji drugorzędną potrzebą. Na szczęście istnieją fundacje zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi, które finansują najpotrzebniejsze zabiegi.

Naprzeciw potrzebom rodziców dzieci niepełnosprawnych wychodzi też Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie PFRON). Turnusy z dofinansowaniem w wielu przypadkach są jedyną szansą na intensywną rehabilitację w profesjonalnych warunkach. O taką pomoc mogą ubiegać się wszyscy chorzy, którzy zostaną skierowani na taki turnus przez lekarza prowadzącego. Dodatkowo nie korzystali z takiej formy pomocy w danym roku kalendarzowym oraz spełnią kryterium dochodowe. Dla dzieci do 16 roku życia może także zostać przyznane dofinansowanie dla opiekuna, o ile lekarz wypisujący wniosek dowiedzie konieczności jego pobytu.

Nad wyborem miejsca musimy się poważnie zastanowić, ponieważ zarówno wybrany ośrodek jak i organizator musi posiadać odpowiedni wpis do rejestru. Turnusy nie mogą trwać krócej niż 14 dni, istnieje możliwość odbywania ich w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Wielkość dofinansowań waha się od 27-18% przeciętnego wynagrodzenia.

Pomoc dla potrzebujących dzieci

2277336042_72729a77b2_mOrganizacje charytatywne i fundacje dla dzieci kierują swoją pomoc dla najmłodszych. Pomoc ta może być ukierunkowana na realizację różnych dziecięcych potrzeb. Niektóre organizacje zajmują się zbieraniem pieniędzy dla chorych dzieci, aby wesprzeć je w walce z chorobą i zapewnić niezbędne leczenie. Inne koncentrują się na pomocy polegającej na zapewnieniu dzieciom warunków do godnego życia, rozwoju i nauki. Są też organizacje, których statutowym celem jest wspieranie rozwoju najbiedniejszych dzieci i zrównywanie ich szans z zamożnymi rówieśnikami.Organizacje charytatywne najczęściej działają w formie fundacji lub stowarzyszeń, czyli podmiotów pozarządowych, które zajmują się zbiórką pieniędzy i wartości materialnych przeznaczanych w całości na potrzeby dzieci. Najbardziej znane fundacje to np. Fundacja Radia Zet, Fundacja Polsat, Fundacja „Zdążyć z Pomocą” i wiele innych.Darczyńcy mogą wpłacać pieniądze bezpośrednio na konta fundacji za pomocą przelewu bankowego. Niektóre fundacje stwarzają możliwość wysyłania wiadomości SMS, z których dochód w całości zostanie przeznaczony na potrzeby statutowe.
Jeszcze inną formą wsparcia dla tego typu instytucji jest payroll. Określenie to definiuje praktykę automatycznego potrącania z wynagrodzenia pracownika określonej kwoty pieniędzy, która zostanie przeznaczona na cele społeczne i charytatywne. Warunkiem jest wyrażenie zgody pracownika na dokonywanie takich potrąceń.

Bardzo wiele organizacji pożytku publicznego, które zajmują się niesieniem pomocy dzieciom utrzymuje się także z przekazywania jednego procenta podatku. Bardzo często organizuje się także akcje i dodatkowe zbiórki pieniędzy połączone z koncertami charytatywnymi czy imprezami z udziałem znanych gości.